Ελληνικά
Αθήνησι: Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1855
246 σελ.

Διάφορα έγγραφα και επιστολαί εκ της συλλογής του υποστράτηγου Γενναίου Κολοκοτρώνη, αφορώντα τας κατά το 1832 μετά τον θάνατον του κυβερνήτου Ι. Καπόδίστρια

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Κολοκοτρώνης, Γενναίος, (1804-1868) -- Αλληλογραφία -- Απομνημονεύματα κλπ.