Βαλαβαράτα ή σύντομη της Μαχαβαράτας ποιηθείσα υπό του Αμάρα ή Αμαρασάνδρα...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Γαλανός, Δημήτριος, (1760-1833) | Δουμάς, Ιωάννης | Τυπάλδος, Γεώργιος Κοζάκης | Αποστολίδης, Γεώργιος
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τυπογραφία Νικολάου Αγγελίδου, 1847
  6. ξθ', 867 σελ.
    • Τίτλος ράχης : Galanos traductions indiennes 2
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές