Αριστοφάνης σχολιασθείς τε και εκδοθείς υπό Νεόφυτου Δούκα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Αριστοφάνης, (444-388) | Δούκας, Νεόφυτος, (1760-1845)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1845
  6. 3 τόμοι
    • Το αντίτυπο της ΕΠ.ΕΤ. με τίτλο ράχης Αριστοφάνης Δούκα περιέχει και τους τρεις τόμους δεμένους μαζί
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές