Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1845
3 τόμοι
  • Το αντίτυπο της ΕΠ.ΕΤ. με τίτλο ράχης Αριστοφάνης Δούκα περιέχει και τους τρεις τόμους δεμένους μαζί

Αριστοφάνης σχολιασθείς τε και εκδοθείς υπό Νεόφυτου Δούκα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Το αντίτυπο της ΕΠ.ΕΤ. με τίτλο ράχης Αριστοφάνης Δούκα περιέχει και τους τρεις τόμους δεμένους μαζί
    1. Ελληνικό δράμα (Κωμωδία)
    2. Αριστοφάνης, (444-388) -- Ερμηνεία και κριτική