Ελληνικά
Εν Αθήναις: Λ. Δ. Βιλαράς και Β. Λιούμη, 1853
58 σελ.
  • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και σχόλια

Περί των Ελλήνων της μεσημβρινής Ρωσσίας : υπομνημάτιον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και σχόλια
    1. Έλληνες στη Ρωσία