Ελληνικά
Εν Ζακύνθω: Τύποις "Ο Φώσκολος"Σ. Καψοκεφάλου, 1893
191 σελ.

Αι εν Ζακύνθω συντεχνίαι : [ιστορικαί σελίδες Ζακύνθου]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Συντεχνίες -- Ελλάδα -- Ζάκυνθος