Αι εν Ζακύνθω συντεχνίαι : [ιστορικαί σελίδες Ζακύνθου]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ζώης, Λεωνίδας Χ., (1865-1956)
  5. Ζάκυνθος [Εν Ζακύνθω]: Τύποις "Ο Φώσκολος"Σ. Καψοκεφάλου, 1893
  6. 191 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές