Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια

  1. (10) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVIII TOME DEUXIEME
  2. 568* ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΙΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑΓΑΩΤΤΙΣΘΕΙΣΑ ΕΙΣ ΑΠΛΗΝ ΦΡΑΣΙΝ ΠΑΡΑΤΙ- ΝΟΣ ΣΟΦΟΥ ΚΑΙ ΠΕΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥ- ΜΟΥ. ΤΑ ΝΥΝ ΠΡΩΤΟΝ ΤΓΠΟΙΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΕΑΕΧΟΥΡΙ ΕΚ ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΕΜΕΤΗΣ, ΕΚ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΛΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΧΡΙΔΩΝ. ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΘΕΙΣΑ ΠΑΡ' ΑΥΤΟΥ ΤΗ ΑΠΩ- ΤΑΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΙ' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗ-
  3. Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια
  4. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ