Ελληνικά
Εν Αθήναις: Χρήστος Αναστασίου, 1816
88 σελ.

Ο Χριστός Πάσχων : τραγωδία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Χριστιανική λογοτεχνία, Πρώιμη