1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, (329-390)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Χρήστος Αναστασίου, 1816
  6. 88 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές