Ελληνικά
Εν Αθήναις: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1927
15 σελ.

Η καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων και κτηνοτροφικών τεύτλων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Τεύτλα -- Καλλιέργεια