Η καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων και κτηνοτροφικών τεύτλων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Παπανδρέου, Σταύρος Λ.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1927
  6. 15 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές