Η φουντουκιά : ήτοι, ο πολλαπλασιασμός της, η καλλιέργεια της, η λίπανσις της & η καταπολέμησις των νόσων της

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Παπαδόπουλος, Μιχαήλ
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1928
  6. 14, [2] σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές