Ελληνικά
Εν Αθήναις: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1928
14, [2] σελ.

Η φουντουκιά : ήτοι, ο πολλαπλασιασμός της, η καλλιέργεια της, η λίπανσις της & η καταπολέμησις των νόσων της

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Φουντούκια -- Καλλιέργεια