Η μυίγα ή ο δάκος της εληάς : ήτοι, η ζωή της, η ζημιές της και πως πρέπει να γίνωνται τα κανονικά ραντίσματα για την καταστροφή της

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Λύχνος, Νίκος Δ.
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1928
  6. 35, [1] σελ.
    • Το 3ο αντ. συσταχωμένο στο : Εκδόσεις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, Β
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές