Ελληνικά
Αθήναι: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1928
35, [1] σελ.
  • Το 3ο αντ. συσταχωμένο στο : Εκδόσεις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, Β

Η μυίγα ή ο δάκος της εληάς : ήτοι, η ζωή της, η ζημιές της και πως πρέπει να γίνωνται τα κανονικά ραντίσματα για την καταστροφή της

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Το 3ο αντ. συσταχωμένο στο : Εκδόσεις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, Β
    1. Έλαια -- Ασθένειες
    2. Δάκος της ελιάς