Πίναξ ιστορικό-κριτικός της λατινικής φιλολογίας : συνταχθείς χάριν της ελληνικής νεολαίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Δε-Κιγάλλα, Ιωσήφ, (1812-1866)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπογραφείο Γεωργίου Πολυμέρη, 1836
  6. 60 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές