Πολιτικόν σύνταγμα της Ελλάδος : κατά την Ε' Εθνικήν συνέλευσιν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Μάμουκας, Ανδρέας, (1801-1884)
  5. Αθήνα [Αθήνησιν]: Εκ της τυπογραφίας Π. Β. Μελαχούρη και Φ. Καραμπίνη, 1843
  6. 45 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές