Συνοικέσιον κλίσεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Perignon, Eugenia, Bonnejoy, (19ος αι.) | Χαβέλλας, Θεόδωρος | Παπαδημητρίου, Ν.
  5. Αθήνα [Αθήνησι]: Τύποις Π. Α. Σακκελαρίου, 1858
  6. 143 σελ.
    • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές