Ελληνικά
Εν Αθήναις: Γ. Βακαλόπουκος, 1853
117 σελ. ; 22 εκ.

Διαθήκη του εκ Ζαγορίου της Ηπείρου αειμνήστου Γεωργίου Ραδιόνοφ Ριζάρη Ιππότου του Τάγματος του Σωτήρος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Διαθήκες, Ελληνικές
    2. Ριζάρης, Γεώργιος, (1769-1841)