1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Ελληνικά
  4. Ριζάρης, Γεώργιος, (1769-1841) | Ιωαννίδης, Ν.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Γ. Βακαλόπουκος, 1853
  6. 117 σελ. ; 22 εκ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές