Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Δ. Ειρηνίδου, 1859
63 σελ.

Οι δύο εξόριστοι, τραγικοκωμωδία εις πράξεις δύο

  1. Ψηφιακό τεκμήριο