Οι δύο εξόριστοι, τραγικοκωμωδία εις πράξεις δύο

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Μανούσος, Ι. Γ.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ του Τυπογραφείου Δ. Ειρηνίδου, 1859
  6. 63 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές