Εγκόλπιον των νέων ή ομιλίαι εκφωνηθείσαι προς τους νέους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Houze, I.
  5. Ερμούπολη [Εν Ερμουπόλει]: Τυπογραφία Γρηγορίου Κανέλου, 1872
  6. 121 σελ.
    • Συσταχωμένο στο: Εγκόλπιον των νέων
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές