Ελληνικά
Εν Κερκύρα: Τυπογραφείον Α. Λάντζα, 1901
27 σελ.
  • Συσταχωμένο με: "Ο επι Ενετοκρατίας τειχισμός του Κερκυραϊκού άστεος 1576-1588 και η βασιλική πύλη"

Περί της οικοδομής της εν τω Κερκυραϊκώ άστει στοάς - loggia - και της εις θέατρον μετατροπής αυτής 1663-1799 : ιστορικόν υπομνημάτιον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο με: "Ο επι Ενετοκρατίας τειχισμός του Κερκυραϊκού άστεος 1576-1588 και η βασιλική πύλη"
    1. Κέρκυρα (Νησί) -- Ιστορία -- 18ος αι.
    2. Κέρκυρα (Νησί) -- Κτίρια