Περί της οικοδομής της εν τω Κερκυραϊκώ άστει στοάς - loggia - και της εις θέατρον μετατροπής αυτής 1663-1799 : ιστορικόν υπομνημάτιον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βροκίνης, Λαυρέντιος Α.
  5. Κέρκυρα (Πόλη) [Εν Κερκύρα]: Τυπογραφείον Α. Λάντζα, 1901
  6. 27 σελ.
    • Συσταχωμένο με: "Ο επι Ενετοκρατίας τειχισμός του Κερκυραϊκού άστεος 1576-1588 και η βασιλική πύλη"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές