Ελληνικά
Ενετίησιν, Αμστελτάμι: Παρά Αντώνη Μπρόην, 1748
xvi, 393 σελ.
  • Στο verso της σελίδας τίτλου : "A Amsterdam, chez Antoine Bruin, sur le Blomgraft. 1748"

Λατίνων θρησκείας έλεγχοι 36, κ' τίς ο εκάστου λόγος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Στο verso της σελίδας τίτλου : "A Amsterdam, chez Antoine Bruin, sur le Blomgraft. 1748"
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800