Λατίνων θρησκείας έλεγχοι 36, κ' τίς ο εκάστου λόγος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ρύσιος, Διαμαντής, (1670-1747) | Μανολάκης, Ιωάννης, ο εκ Κωνσταντινουπόλεως, (18ος αι.)
  5. Provincia di Venezia [Ενετίησιν], Αμστελτάμι [Αμστελτάμι]: Παρά Αντώνη Μπρόην, 1748
  6. xvi, 393 σελ.
    • Στο verso της σελίδας τίτλου : "A Amsterdam, chez Antoine Bruin, sur le Blomgraft. 1748"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές