Ελληνικά
Ενετιήσην: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1799
592 σελ.

Θησαυρός Δαμασκηνού του υποδιακόνου και Στουδίτου του Θεσσαλονικέως : μετά της προσθήκης εν τω τέλει και ετέρων επτά λόγων ψυχωφελεστάτων και της εξηγήσεως του Πάτερ ημών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Κατηχήσεις -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
    2. Χριστιανική ηθική -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800