1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Scott, Walter, sir, (1771-1832) | Δραγούμη, Ζωή
  5. Αθήνα [Αθήνησιν]: Λ. Δ. Βιλλαρά, 1865
  6. 360 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές