Ελληνικά
Εν Βιέννη της Αουστρίας: Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βεντότη, 1792
131 σελ.
  • Αφιέρωση και μικρός πρόλογος απο τον τυπογράφο

Λόγγου Ποιμενικά : Τα κατά Δάφνιν και Χλόην

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Αφιέρωση και μικρός πρόλογος απο τον τυπογράφο
    1. Ελληνικό μυθιστόρημα, Αρχαίο