Λόγγου Ποιμενικά : Τα κατά Δάφνιν και Χλόην

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Λόγγος, (π.250-350)
  5. Βιέννη [Εν Βιέννη της Αουστρίας]: Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βεντότη, 1792
  6. 131 σελ.
    • Αφιέρωση και μικρός πρόλογος απο τον τυπογράφο
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές