Ελληνικά
Εν Βιέννη: Ι. Σβέκιος, 1818
3 τόμοι
 • Εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων ερανισθείσα παρά Διονυσίου Φωτεινού

Ιστορία της πάλαι Δακίας, τα νυν Τρανσιλβανίας, Βλαχίας και Μολδαυίας

 1. Ψηφιακό τεκμήριο
 2. Εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων ερανισθείσα παρά Διονυσίου Φωτεινού
  1. Ευρώπη, Ανατολική -- Ιστορία
  2. Μολδαβία -- Ιστορία
  3. Τρανσυλβανία -- Ιστορία
  4. Βλαχία -- Ιστορία