Ελληνικά
Εν Αθήναις: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1926
19 σελ.
  • Παράρτημα του Γεωργικού Δελτίου Δεκεμβρίου 1926

Ο καπνός

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Παράρτημα του Γεωργικού Δελτίου Δεκεμβρίου 1926
    1. Καπνός (Φυτό)
    2. Καπνός (Φυτό) -- Βιομηχανία και εμπόριο