Το φυλλοξηρικόν ζήτημα εν Ελλάδι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Αντωνόπουλος, Παναγιώτης Α.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1926
  6. 34 σελ.
    • Παράρτημα Γεωργικού Δελτίου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές