Ελληνικά
Εν Ιεροσολύμοις: Τυπογραφία του Παναγίου Τάφου, 1854
46 σελ.

Βίος και πολιτεία του εν μακαρία τη λήξει γενομένου αειμνήστου πατριάρχου των Ιεροσολύμων Ανθίμου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Άνθιμος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, (1717-1808)
    2. Πατριάρχες και Πατριαρχεία