Το καλαμπόκι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Μόζερ, Α.
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Γεωργική Εταιρεία, 1919
  6. 16, [2] σελ.
    • 3η έκδ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές