Πως γιατρεύται η κλαπάτσα των προβάτων κλπ. : διστομίασις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Αγγελακόπουλος, Διονύσιος
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1927
  6. 14 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Εκδόσεις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1927
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές