Ελληνικά
Εν Αθήναις: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1927
14 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Εκδόσεις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1927

Πως γιατρεύται η κλαπάτσα των προβάτων κλπ. : διστομίασις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Εκδόσεις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1927
    1. Πρόβατα -- Ασθένειες