Ελληνικά
Εν Αθήναις: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1927
32 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Εκδόσεις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1927

Πρακτικαί οδηγίαι περί κλαδεύματος των οπωροφόρων δένδρων εν Ελλάδι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Εκδόσεις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1927
    1. Οπωροφόρα δέντρα -- Κλάδεμα