Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφείο Κωνσταντίνου Νικολαϊδου, 1838
39 σελ. ; 22 εκ.

Σύντομος έκθεσις του σκοπού και των εργασιών της Βρετανικής και Ξενικής Ιερογραφικής Εταιρείας και των λοιπών της αυτής φύσεως εταιρειών εις όλον τον κόσμον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Βρεττανική Βιβλική Εταιρεία προς Διάδοσιν του Θείου Λόγου εν τη Μεγάλη Βρεττανία και τη Αλλοδαπή