Χιτοπαδάσσα ή Πάντσα Τάντρα (Πεντάτευχος) : Ψιττακού, μυθολογίαι νυκτεριναί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Τυπάλδος, Γεώργιος Κοζάκης | Αποστολίδης - Κοσμητός, Γ. | Γαλανός, Δημήτριος, (1760-1833)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τυπογραφία Γ. Χαρτοφύλακος, 1851
  6. νδ', 109, [77] σελ.
    • Νυν δε πρώτον εκδοθέντα, μετά της υπό Συμεώνος Μαγίστρου του Σηθ γενομένης μεταφράσεως της Πεντατεύχου, ως συμπλήρωμα της του Δ. Γαλανού
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές