Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφία Γ. Χαρτοφύλακος, 1851
νδ', 109, [77] σελ.
  • Νυν δε πρώτον εκδοθέντα, μετά της υπό Συμεώνος Μαγίστρου του Σηθ γενομένης μεταφράσεως της Πεντατεύχου, ως συμπλήρωμα της του Δ. Γαλανού

Χιτοπαδάσσα ή Πάντσα Τάντρα (Πεντάτευχος) : Ψιττακού, μυθολογίαι νυκτεριναί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Νυν δε πρώτον εκδοθέντα, μετά της υπό Συμεώνος Μαγίστρου του Σηθ γενομένης μεταφράσεως της Πεντατεύχου, ως συμπλήρωμα της του Δ. Γαλανού
    1. Φιλοσοφία, Ινδική