ΤΡΙΑΔΙΚΗ Οκτόηχος

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5727. ΤΡΙΑΔΙΚΗ Όκτόηχος έν ?j efcrL Κανόνες κδ'..., οι μεν εΐσί ποίημα'Αγαπίου [Λάνδου]... Ένετίησιν, παρά 'Ανδρέα τω Ίουλλιανω..., 1656 AAM.A.9,247(LEG.r.II.88-9)/AAM.P3 11/ ΚΑΤΡ.219-220/ΡΕΤ.ΧνΐΙΙ/ΛΑΔ.Α.22-3 (ΛΑΔ.Β.146-7)/ΗΛ.Α.97-9 Βλ. και Νέα Σιών τ. 27(1932) σελ. 125-127, ο- πού περιγράφεται άντίτυπον. ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ. "Ορος Μ. Βατοπαώίον Α. 800 // Μ. Αοχειαρίον // Μεγ. Λαύρα 2.17.Τ. // Μ. Παντο>ράτορος - 'Αθήναι Γεννάδειος Τ. Τ.628.5 - Ρώμη Vaticana R.G.Lit.VI.168