Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφία Ιω. Αγγελόπουλου, 1853
40 σελ.
  • Πρακτικά της δίκης

Η κατά την 19 Ιανουαρίου 1853 ενωπίον του Αρείου Πάγου δίκη του Θεόφιλου Καϊρου : και των συν αυτώ επί Καϊρισμώ υπό του πλημμελειοδικείου Σύρου καταδικασθέντων Σπυρίδωνος Γλαυκωπίδου, Γρηγόριου Δεσποτόπουλου και Θεοφίλου Λουλούδη ή Μονοκονδύλου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Πρακτικά της δίκης
    1. Καϊρης, Θεόφιλος, (1784-1853)
    2. Ελλάδα -- Εκκλησιαστική ιστορία -- 19ος αι.