Ελληνικά
Εν Λειψία της Σαξονίας: Τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ, 1874
τ. 3 (466 σελ.)
  • Παραλλαγή τίτλου : Παραλειπόμενα

Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου, τα Παραλειπόμενα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Παραλλαγή τίτλου : Παραλειπόμενα
    1. Εκκλησιαστική ιστορία
    2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα