1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βρυέννιος, Ιωσήφ, (15ος αι.) | Prokopovic, Feofan, (1681-1736) | Βούλγαρης, Ευγένιος, (1716-1806)
  5. Λειψία [Εν Λειψία της Σαξονίας]: Τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ, 1874
  6. τ. 3 (466 σελ.)
    • Παραλλαγή τίτλου : Παραλειπόμενα
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές