Ελληνικά
Εν Αθήναις: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1927
29 σελ.

Η πορτοκαλέα και τα άλλα ξυνά : ήτοι τα είδη αι ποικιλίαι και αι νόσοι των εσπεριδοειδών της Ελλάδος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Εσπεριδοειδή -- Ασθένειες και πληγές