Αριστοτέλους τέχνη ρητορική

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Αριστοτέλης, (384-322)
  5. Λειψία [Lipsiae]: Sumtibus et typis Car. Tauchnitii, 1831
  6. 183 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Aristotelis Opera. XII. XIII. XIV
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές