5291. — —, Τέχνη ρητορικής... Arte di rettorica... Ένετίησι, παρά Μιχαήλ Άγ- γέλω τω Βαρβωνίω, 1681 ΖΑΒ.543/ΔΕΚ.94/ΒΡΕΤ.Π.37/ΛΑΜ.Γ16/ ΛΑΜ.Γ211/ΣΑ0.371/ίΕΟ.Γ.Π.4ΟΟ/ΣΊΈΡΓ. 22/ΜΟΣΧ.ΙΤ.396, & III.46/2IN.48/GAID.I. 178/ΠΑΥΛ.126 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Α γ. "Ορος Μ. Βατοπαιδίου Β.1799, & Γ.998-1002 & 1934 // Μεγ. Λαύρα 2.17.Σ.(4πλ.) - 'Αθήναι 'Ακαδημία (2πλ.) // Βουλή Αίθουσα Σπανίων // Γεννάδειος MGL. 78.5 - θεσσαλονίκη Δημοτική Σπ.89

Τέχνη Ρητορικής Φραγκίσκου ιερέως του Σκούφο [sic] Κρητός του εκ Κυδωνίας, φιλοσοφίας και ιεράς θεολογίας διδασκάλου = Arte di retorica di Francesco Scuffi Dottor Teologo

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τέχνη Ρητορικής Φραγκίσκου ιερέως του Σκούφο [sic] Κρητός του εκ Κυδωνίας, φιλοσοφίας και ιεράς θεολογίας διδασκάλου = Arte di retorica di Francesco Scuffi Dottor Teologo