Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τυπ. Λαζάρου Δ. Βιλαρά, 1858
58 σελ.
  • Συσταχωμένο με: "Ο δασοφύλαξ..."/Ηλία Βέρτε, "Ο λευκός λύκος"/Παύλου Φεβάλ, "Κωστάλ ο ινδός", Χρονικόν της βασιλείας Καρόλου του Θ`/Πρόσπερος Μεριμαίου

Ημερολόγιον απόρου νέου : ή μελέτη περί του ανθρωπίνου βίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο με: "Ο δασοφύλαξ..."/Ηλία Βέρτε, "Ο λευκός λύκος"/Παύλου Φεβάλ, "Κωστάλ ο ινδός", Χρονικόν της βασιλείας Καρόλου του Θ`/Πρόσπερος Μεριμαίου
    1. Γαλλικό μυθιστόρημα -- Μεταφράσεις στα ελληνικά