Θεοδώρα Φραντζή ή η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Neale, John Masson, (1818-1866) | Αναστασιάδης, Χρήστος, (π.1820-1869)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τύποις Σ. Παυλίδου, 1860
  6. 144 σελ.
    • Συσταχωμένο με :Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του επιλεγόμενου Σκεντέρμπεη/Παγανέλ, "Ιστορία της ανακαλύψεως και της κατακτήσεως της Αμερικής"/Ι. Ε. Καμπή
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές