Ελληνικά
Αθήναι: Τύποις Σ. Παυλίδου, 1860
144 σελ.
  • Συσταχωμένο με :Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του επιλεγόμενου Σκεντέρμπεη/Παγανέλ, "Ιστορία της ανακαλύψεως και της κατακτήσεως της Αμερικής"/Ι. Ε. Καμπή

Θεοδώρα Φραντζή ή η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο με :Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του επιλεγόμενου Σκεντέρμπεη/Παγανέλ, "Ιστορία της ανακαλύψεως και της κατακτήσεως της Αμερικής"/Ι. Ε. Καμπή
    1. Αγγλικό μυθιστόρημα -- Μεταφράσεις στα ελληνικά