Εκατονταπυλιανής της Πάρου τα σωζόμενα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ναυπλιώτης, Κ. Γ.
  5. Αθήνα [[Αθήνησι]], 1912
  6. 136 σελ.
    • Περιέχει σχόλια
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές