Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη, 1863
30 σελ.

Έκθεσις πρός τον δήμαρχον Αθηναίων ή το περί διορισμού τετάρτου εφημέριου εν τω ιερώ ναώ της Ζωοδόχου Πηγής ζήτημα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ναός Ζωοδόχου Πηγής (Αθήνα)
    2. Κλήρος -- Διορισμός και εκλογή -- Ελλάδα -- Αθήνα