Το κλάδευμα των ελαιοδένδρων στην Ελλάδα : η εικών των σημερινών ελαοδένδρων στην Ελλάδα, πώς κλαδεύονται σήμερον ταύτα, τι χρειάζεται διά την εισαγωγήν των βελτιωμένων κλαδευμάτων, πώς πρέπει να γίνωνται τα κλαδεύματα των ελαιοδένδρων στον τόπο μας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Λύχνος, Νίκος Δ.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1927
  6. 15 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Εκδόσεις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1927
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές