Ελληνικά
Εν Αθήναις: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1927
15 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Εκδόσεις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1927

Το κλάδευμα των ελαιοδένδρων στην Ελλάδα : η εικών των σημερινών ελαοδένδρων στην Ελλάδα, πώς κλαδεύονται σήμερον ταύτα, τι χρειάζεται διά την εισαγωγήν των βελτιωμένων κλαδευμάτων, πώς πρέπει να γίνωνται τα κλαδεύματα των ελαιοδένδρων στον τόπο μας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Εκδόσεις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1927
    1. Έλαια -- Κλάδεμα