Στοιχεία ηθικής : συνταχθέντα υπέρ της φιλομαθούς νεολαίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βάμβας, Νεόφυτος, (1776-1885)
  5. Αθήνα [Αθήναι], 1862
  6. 158 σελ.
    • Πρώτη έκδοση : "Εν Βενετία, 1818"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές