Κανονισμός της εν Καβάλλα Αδελφότητος των Κουρέων επιψηφισθείς την 1 Σεπτεμβρίου 1908

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Καβάλα [Εν Καβάλλα]: Τυπογραφείον ο "Ερμής", 1908
  6. 8 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές