Ελληνικά
Εν Καβάλλα: Τυπογραφείον ο "Ερμής", 1908
8 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908

Κανονισμός της εν Καβάλλα Αδελφότητος των Κουρέων επιψηφισθείς την 1 Σεπτεμβρίου 1908

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
    1. Αδελφότητα των Κουρέων Καβάλας