Ελληνικά
Αθήνησι: Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφεύς, 1856
32 σελ.

Περί ερμηνευτικής των θείων Γραφών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ερμηνευτική -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις