Το περί Δημοσίου των Ελλήνων δικαίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Schoemann, Georg Friedrich, (1793-1879) | Παπαλουκάς, Θεμιστοκλής Α.
  5. Αθήνα [Αθήνησιν]: Τυπ. Π. Κ. Παντελή, 1857
  6. κδ', 246 σελ.
    • Τίτλος ράχης : Δημόσιον ελληνικόν δίκαιον
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές